Inscripció d'activitats

Podeu utilitzar aquesta secció per a iniciar la inscripció en una activitat gratuïta de la biblioteca, com ara els clubs de lectura.
El nom, cognoms, número de carnet, telèfon i correu electrònic corresponen a la persona adulta que autoritza la inscripció
El trobaràs escrit al teu carnet bibliotecari, sota el codi de barres. Si encara no tens el carnet pots deixar aquest camp en blanc
Indica aquí les dades - nom, cognoms, edat i el número de carnet si en té - de cada un dels membres de la família que s'hi inscriuran.