Donacions

La Biblioteca Carles Morató agraeix els donatius de llibres i documents per tal de completar i ampliar el fons bibliogràfic i posar-lo a disposició de tots els lectors.

La Biblioteca es reserva el dret d’admissió del material bibliogràfic donat tant per institucions com per particulars. Es valorarà l’interès, la utilitat i la idoneïtat per a la nostra col·lecció. La Biblioteca decidirà la ubicació, ús i destí final del material donat en funció de la política d’organització general dels nostres fons.

Els usuaris interessats en fer donacions de documents, ho poden fer previ contacte amb el personal de la biblioteca i seguint els criteris detallats a continuació.

Per facilitar el procés de donació i evitar trasllats innecessaris, la Biblioteca Carles Morató demana, prèviament, una especificació del material que es vol donar, ja sigui a través d'un llistat de títols i/o col·leccions, o de fotografies, o algun altre mitja similar què permeti fer una primera tria.

Les persones que facin la donació seran les encarregades de transportar i deixar els documents a la Biblioteca.

Criteris per a les donacions a la biblioteca:

S’accepten:
 • Obres en bon estat de conservació, de nivell divulgatiu i editades per autors i editorials reconeguts.
 • Obres de ciències naturals aplicades que no superin els 10 anys d’antiguitat.
 • Obres d’humanitats que no superin els 10 anys d’antiguitat.
 • Obres d'autoajuda, informàtica, i guies de viatge que no superin els 5 anys d'antiguitat.
 • Diccionaris que no superin els 3 anys d’antiguitat.
 • Obres sobre Solsona i el Solsonès i el seu entorn social, cultural i històric, sigui quina sigui la seva antiguitat.
 • Obres de narrativa actual en qualsevol llengua i gènere, sempre que estiguin en bon estat.
 • Material audiovisual (CDs, DVDs i CD-Roms), en bon estat i original i que sigui amb un format compatible de reproducció.
 • Col·leccions completes de revistes (amb consulta prèvia a la Biblioteca)

No s’accepten:
 • Llibres de text, documents en mal estat de conservació (fulls solts, pàgines grogues, etc.) o usats (com ara llibres d’exercicis, llibres subratllats, retallables o quaderns d'acolorir).
 • Obres sobre legislació que ja no sigui vigent.
 • Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei.
 • Obres en diversos volums que no estiguin completes.
La Biblioteca no es compromet a fer un seguiment ni control dels donatius.

En cas que l’usuari o institució vulgui rebre un justificant del seu donatiu, cal que presenti una relació especificada dels documents en donació així com les seves dades personals.

Es recorda que la bústia de retorns no és l'espai adequat per dipositar donatius. També que hi ha disponible l'espai d'Intercanvi de llibres en el qual els usuaris poden deixar un llibre i endur-se'n un altre de manera lliure.

NOTA: Davant les afectacions i restriccions sanitàries a causa de la crisi del COVID-19, el procés de recepció de donatius s'haurà de fer seguint les mesures de seguretat establertes i acordant data i hora de recollida. Contacteu amb la Biblioteca (biblioteca.solsona@ajsolsona.cat , 973 48 38 39)