Col·lecció local

Una de les missions de la biblioteca pública és vetllar per a la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic local, per això, la Biblioteca Carles Morató compta amb una secció de col·lecció local situada a la 3a planta formada per un conjunt de documents relacionats amb Solsona i la comarca del Solsonès.

S'hi poden trobar obres d'autors locals o que fan referència a la comarca, tant textuals com audiovisuals, i també alguns treballs de recerca d'alumnes de batxillerat.

Alguns dels documents que formen part de la col·lecció local tenen restriccions de préstec. Consulteu-ne la disponibilitat.