Donacions

La col·lecció d’una biblioteca pública està formada i organitzada en base a uns criteris científics i tècnics que cerquen un equilibri per donar resposta a les necessitats dels usuaris. En aquesta selecció hi intervenen criteris de rigor, actualitat, pertinença i adequació a l’entorn, a més dels requeriments d'espai de l’edifici.

La Biblioteca Carles Morató segueix la mateixa política que la xarxa de biblioteques pel que fa a donatius, ja que moltes persones coincideixen en els llibres que fan arribar o bé els volums no són prou adients a les polítiques de col·lecció de les biblioteques. Per tal de seleccionar els donatius, abans de portar els documents a la Biblioteca, cal fer una relació del que es vol donar, indicant l’autor, el títol i l’any d’edició.

La Biblioteca us agraeix els donatius que vulgueu fer, però cal que compleixin els següents criteris:
  • Llibres: cal que estiguin en bon estat de conservació i no han d'estar guixats o subratllats.
  • Enciclopèdies: les enciclopèdies generals no s'accepten, les temàtiques han de ser actuals (màxim 5 anys), en cas contrari poden proporcionar informació errònia.
  • Revistes: col·leccions completes.
  • Llibres de text: No s’accepten.
  • Vídeos i discos compactes: Han de ser originals, no poden ser còpies fetes a casa.
  • Col·lecció local: s'accepten tots.
Cal tenir en compte que aquests documents passaran a formar part del fons de la biblioteca, constaran al catàleg de la xarxa i podran ser prestats. Així mateix, com la resta de fons seran valorats per fer donatius a altres biblioteques, donar-los de baixa o enviar-los a la Central de Préstec per tal que els gestioni un cop quedin obsolets o deteriorats.

Per qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb la biblioteca.